SAKİTLİK

SAKİTLİK – ÇAXNAŞIQLIQ İstirahət günü olduğundan şəhər milis idarəsində adi günlərə nisbətən sakitlikdir (C.Əmirov); Aralığa çaxnaşıqlıq düşdü (İ.Şıxlı).

SAKİTLİK – ƏSƏBİLİK Baba, gör nə sakitlikdir?! (G.Hüseynoğlu); Həkimliklə əsəbilik tutmur (Ə.Vəliyev).

SAKİTLİK – HƏRC-MƏRCLİK Abbas bəy, bu böyüklükdə şəhərdə necə sakitlikdir (Ə.Haqverdiyev); Şəhərdə böyük hərc-mərclik var (S.Vəliyev).

SAKİTLƏŞMƏK
SALMAQ

Digər lüğətlərdə