SAVADLI

SAVADLI – BİLİKSİZ Sənə bir savadlı adam lazımdır (Ə.Haqverdiyev); Biliksiz ömrün nə mənası var? (S.Rüstəm).

SATİRİK
SAVADSIZ

Digər lüğətlərdə