saxlanc

Saxlanc elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinə verilir

saxlama müqaviləsi
saxlanc girovu

Digər lüğətlərdə