SEL

1. ər. sayl – gur axın

2. Bəziləri ərəb dilindən alınma hesab edilir. Məncə, su, islanmaq, sıyıq sözləri ilə kökdaşdır və bizdən ərəblərə keçərək formaca dəyişib. Selav(selab) sözü də var. Selovmaq (selin olduğu yer) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, dialektlərdə çox, ədəbi dildə az işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SEKRESİYA
SELENOQRAFİYA

Значение слова в других словарях