SİÇAN

SİÇAN [Pirverdi:] Elə bilək ki, bir-iki pud buğdamızı əkin yerində siçan aparıb yedi (Qantəmir); MÜŞ (kl.əd.) Muşlar pələng olmaz, tülkülər aslan; Danalar meydanda kəl ola bilməz (Aşıq Ələsgər); KƏSƏYƏN (bax).

SIZMAQ
SİDİK

Digər lüğətlərdə