TƏBƏSSÜM

TƏBƏSSÜM [Mahirənin] qaşqabağı sallanmışdı, dodaqlarını və gözlərini bəzəyən təbəssüm yox olmuşdu (Y.Şirvan); GÜLÜMSƏMƏ Burnaşov gülümsədi. Bu gülümsəmə onun həmin şərtə razı olmadığını aşkar büruzə verdi (Çəmənzəminli); QIMIŞIQ Lakin onun gözündə sevinc dolu bir işıq; Rəngsiz dodaqlarında mehriban bir qımışıq (R.Rza); GÜLÜMSÜNMƏ.

TƏBƏQƏ
TƏBİB

Digər lüğətlərdə