TƏBƏR

Xəbər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

TEZTOVLUQ ETMƏK
TƏBSİRMƏK

Digər lüğətlərdə