TƏHRİ-QƏLƏM

Qələm kimi.

Qaşların təhri-qələm, yanaqları xallı gəlin!

Boy gözəl, bədən lətif, bir mələk misallı gəlin!

                                                    (“Şəmşir və Sənubər”)

TƏHNƏLİ
TƏHSİNLƏMƏK