TEŞVİ

(Borçalı)
dərin boşqab. – Teşvi cəmnən az tuturdu
TEŞİ
TETER