TELPƏX’

(Ordubad)
uzuntüklü dəridən tikilmiş papaq. – Mənim telpəyimi burya gətir
TELMƏX’
TELTƏ