Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • Tam oxu »
 • AŞAĞI

  aşağı

  Tam oxu »
 • AŞAMA

  dövr, mərhələ

  Tam oxu »
 • AŞÇI

  aşpaz

  Tam oxu »
 • AŞI

  1) peyvənd, aşı; 2) aşı, aşı masası, vaksin aşı, calaq, peyvənd, vaksin

  Tam oxu »
 • AŞIK

  aşıq

  Tam oxu »
 • AŞINMAK

  aşınmaq

  Tam oxu »
 • AŞIRI

  1) hədsiz, çox, olduqca çox; aşırı yoksulluk – hədsiz yoxsulluq; 2) ifrat, qatı; aşırı sağcı – ifrat sağçı; 3) aşırı, sonra; gün aşırı – gün aşırı; bi

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  plagiat, ədəbi oğurluq plagiat

  Tam oxu »
 • AŞIRMACI

  plagiator, ədəbi oğru plagiator

  Tam oxu »
 • AŞIRMAK

  oğurlamaq, çırpışdırmaq çırpışdırmaq, oğurlamaq

  Tam oxu »
 • AŞIRTI

  israf

  Tam oxu »
 • AŞİKAR

  aşkar

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  aşna, tanış

  Tam oxu »
 • AŞİRET

  tayfa

  Tam oxu »
 • AŞK

  eşq

  Tam oxu »
 • AŞMAK

  aşmaq

  Tam oxu »
 • AT

  at

  Tam oxu »
 • ATA

  əcdad, ata-baba

  Tam oxu »
 • ATA SÖZÜ

  atalar sözü

  Tam oxu »
 • ATAK

  igid

  Tam oxu »
 • ATAMAK

  vəzifəyə təyin etmək təyin etmək

  Tam oxu »
 • ATEŞ

  atəş, od

  Tam oxu »
 • ATEŞÇİ

  ocaqçı, ocaq qalayan; ateşçi yeri – ocaqxana ocaqçı

  Tam oxu »
 • ATEŞÇİ YERİ

  ocaqxana

  Tam oxu »
 • ATILMAK

  atılmaq

  Tam oxu »
 • ATKI

  1) arxac; 2) örpək, şal, şərf, kaşne; 3) balaca qayış, toqqacıq arxac, kaşne, örpək, şal, şərf, toqqacıq

  Tam oxu »
 • ATLAMAK

  atlanmaq, tullanmaq

  Tam oxu »
 • ATLAS

  atlas

  Tam oxu »
 • ATLIKARINCA

  karusel

  Tam oxu »
 • ATMACA

  qırğı

  Tam oxu »
 • ATMAK

  atmaq

  Tam oxu »
 • AV

  ov

  Tam oxu »
 • AVANTAJ

  xeyir, mənfəət, səmərə, fayda, qazan; maddi ve manevi avantajlar – maddi və mənəvi xeyir fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, səmərə

  Tam oxu »
 • AVİZE

  çilçıraq, lüstr çilçıraq, çılçıraq, lüstr

  Tam oxu »
 • AVLAMAK

  ovlamoq

  Tam oxu »
 • AVLI, AVLU

  həyət

  Tam oxu »
 • AVLU

  həyət

  Tam oxu »
 • AVUÇ

  ovuc

  Tam oxu »
 • AVUKAT

  (-tı) vəkil vəkil

  Tam oxu »
 • AVUNMAK

  ovunmaq

  Tam oxu »
 • AVURT

  ovurd

  Tam oxu »
 • AY

  ay

  Tam oxu »
 • AYA

  ovuc

  Tam oxu »
 • AYAK

  ayaq

  Tam oxu »
 • AYAKKABI

  ayaqqabı

  Tam oxu »
 • AYAKLANMA

  qiyam üsyan qiyam, üsyan

  Tam oxu »
 • AYAKLANMAK

  üsyan etmək, qiyam etmək qiyam etmək, üsyan etmək

  Tam oxu »
 • AYAR

  1) vaxt; 2) əyar 3) yoxlayın düzəltmə, nizama salma, tənzim etmə əyar, dəqiqlik, köklənmə, vaxt

  Tam oxu »
 • AYARLAMAK

  1) tənzimləmək; 2) standartlaşdırmaq, kalibrləmək dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək

  Tam oxu »