UNABROGATED

adj ləğv edilməmiş (qanun və s. haq.)

UNABRIDGED
UNACCEPTABLE