UNFAMILIAR

adj məlum / tanış olmayan, yad; an ~ face yad / tanış olmayan sifət; ~ language tanış olmayan / yad dil

UNFAITHFULNESS
UNFASHIONABLE