UNUTMAQ

UNUTMAQ – XATIRLAMAQ Yenə hər şeyi unutdu (Mir Cəlal); Pəri xala bir az da cəsarətləndi, müəllimlərin xahişini xatırladı (M.İbrahimov).

ULULUQ
USTA

Digər lüğətlərdə