UTILISATION

utilization, -isation

n istifadə etmə, işlətmə

UTERUS
UTILISE

Digər lüğətlərdə