VÜSƏT

genişlik, açıqlıq, meydan; bolluq, rifah.
VÜSALİ
VÜSLƏT

Digər lüğətlərdə