VƏHDƏT

birlik, Allahın birliyi; birgə olma.
VƏHDƏDDİN
VƏHİYƏDDİN

Digər lüğətlərdə