VƏKALƏT

başqasının işini görməyə təyin olunma, vəkillik; öz vəzifəsini başqasına tapşırma.
VƏHYƏDDİN
VƏKİL

Digər lüğətlərdə