VASİM

nişanlanmış; işarələnmiş, seçilmiş; gözəl, göyçək; qoşa çəkilən boya, rəng.
VASİLƏ
VASİMƏ

Digər lüğətlərdə