VİDALAŞMA

Vidalaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VİDALAŞMA ayrılma — xudahafizləşmə — sağollaşma
VİDA
VİDALAŞMAQ

Digər lüğətlərdə