VİLAYƏTİ

is. [ ər. ] mus. Azərbaycan klassik muğamlarının bəzilərinin tərkibində olan əsas şöbələrdən birinin adı.
“Vilayəti”nin birinci cümləsi variasiya şəklində təkrar olunmasını tələb edir. Ü.Hacıbəyov.

VİLAYƏT
Vİ́LLA

Digər lüğətlərdə