VURMA

VURMA – BÖLMƏ Hasil almaq üçün bir ədədin başqa bir ədədə, yaxud öz-özünə vurulması vurma, bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli bölmə adlanır (“Riyaziyyat”).

VURHAVUR
VURMAQ

Digər lüğətlərdə