VURMAQ

VURMAQ – BÖLMƏK Beşi ikiyə vurmaq, alınan hasili beşə bölmək lazımdır.

VURMAQ – DAYANMAQ Bir soruş gör, heç ürəyim bir gün onsuz vurdumu? (Ə.Cəmil); Birdən elə bil ürəyi dayandı (“Azərbaycan”).

VURMA
VURUŞ

Digər lüğətlərdə