Kommunitarizm

Kommunitarizm fərd və cəmiyyət arasındakı əlaqəni vurğulayan bir fəlsəfədir. Onun əsas fəlsəfəsi insanın sosial şəxsiyyətinin və şəxsiyyətinin fərdiliyə daha az əhəmiyyət verilməklə, əsasən icma münasibətləri ilə formalaşdığına inanmağa əsaslanır. İcma bir ailə olsa da, kommunitarizm çox vaxt daha geniş, fəlsəfi mənada müəyyən bir yerdəki (coğrafi yer) insanlar icması və ya maraq və ya tarixi paylaşan icma arasında qarşılıqlı təsirlər toplusu kimi başa düşülür. Kommunitarizm ümumiyyətlə ifrat fərdiyyətçiliyə qarşı çıxır və ümumi cəmiyyətin sabitliyinə üstünlük verməyən ifrat laissez-faire siyasətini rədd edir.

Mənşəyi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kommunitar termini yalnız XIX əsrin ortalarında ortaya çıxsa da, kommunitar xarakter daşıyan ideyalar daha əvvəl meydana çıxmışdır. Bu fikirlərə bəzi klassik sosialist doktrinalarında (məsələn, erkən kommuna və işçi həmrəyliyi haqqında yazılar) və daha sonra Əhdi-Cədiddə rast gəlinir. Kommunitarizm erkən monastizmə gedib çıxır.

Bəzi erkən sosioloqların işində güclü kommunal elementlər var idi, məsələn, Ferdinand Tönniesin Gemeinschaft (zalım, lakin tərbiyəvi icmalar) və Gesellschaft (azadedici, lakin şəxsiyyətsiz cəmiyyətlər) müqayisəsi və Emile Durkheimin sosial dəyərlərin və münasibətlərin inteqrativ rolu ilə bağlı narahatlıqları. fərd və cəmiyyət arasında. Hər iki müəllif azadlığını əldə etmiş, lakin sosial əlaqələrini itirmiş atomlaşmış fərdlərdən ibarət müasir cəmiyyətlərdə anomiya (normativlik) və yadlaşma təhlükələri barədə xəbərdarlıq edirdi. 1960-cı illərdən başlayaraq müasir sosioloqlar ABŞ-də kütləvi cəmiyyətin yüksəlişini və sosial əlaqələrin və ənənəvi dəyərlərə və nüfuza hörmətin tənəzzülünü gördülər. Bu məsələləri gündəmə gətirənlər arasında Robert Nisbet (Hakimiyyətin Alatoranlığı), Robert N. Bellah Ürəyin Vərdişləri və Alan Ehrenhalt (İtirilmiş Şəhər: Amerikada İcmanın Unudulmuş Fəzilətləri) var. Robert Putnam "Tək Bowling" (2000) adlı kitabında "sosial kapitalın" azalmasını sənədləşdirdi və müxtəlif sosial qruplar arasında bağlılıq bağlarının formalaşdığı "sosial kapitalın körpüsünün" əhəmiyyətini vurğuladı.

20-ci əsrdə kommunitarizm Doroti Day və Katolik İşçi hərəkatı tərəfindən bir fəlsəfə kimi formalaşmağa başladı. İlkin məqalədə Katolik İşçi Hərəkatı Məsihin Mistik Bədəni dogmasını hərəkatın kommunitarizminin əsası kimi izah etdi. Oxşar şəkildə kommunalizm Emmanuel Mounier-in şəxsi fəlsəfəsi ilə əlaqələndirilir.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]