XƏFƏNG

is. Pəncərənin və ya qapının üst hissəsi. [Dükanların] qapıları yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarıya qaldırılmaqla açılardı.
Belə qapılara xəfəng deyərdilər. H.Sarabski.

XƏFƏNƏK
XƏFİF

Digər lüğətlərdə