XƏLƏL GƏTİRMƏK

nöqsanlı hərəkəti ilə işə ziyan vurmaq; ~ kölgə salmaq.

XƏLƏL GƏLMƏK
XƏMİRİ HAQDAN YOĞRULMAQ