X

X1, x

n (pl X’s, x’s) ingilis əlifbasının 24-cü hərfi

X2, x

n 1. 10 sayını göstərən rum rəqəmi; 2. riyaz. iks, naməlum kəmiyyət; 3. öpüş (məktubun sonunda yazılır); love and xxxx sevirəm və çox-çox öpürəm; 4. yazılı işdə səhvi göstərən işarə

WYCH-ELM
X-AXIS

Digər lüğətlərdə