XAÇLAMA

Xaçlamaq”dan f.is.
XAÇÇİÇƏKLİLƏR
XAÇLAMAQ

Digər lüğətlərdə