XA-XA

nida. Gülüş, qəhqəhə bildirmək üçün işlədilən təqlidi söz. [İskəndər:] Allahın iti də mənim sözümə baxmır, nə qədər elədim, içəri girmədi.
Xa-xa-xa (qah-qah çəkib gülür). C.Məmmədquluzadə.
Xa-xa-xa!… Məşədi Nemətqulu 10 min manat, Kərbəlayı Ağa Hacı 10 min manat, xa-xa-xa… necədir, Ağa Dərviş? Xa-xa-xa!… N.Vəzirov.
[Süleyman:] Mən də elə bilirəm, bir qoyun şaqqası yeyiblər, xa-xa-xa! Ə.Haqverdiyev.

X
XA-XA-XA

Digər lüğətlərdə