XADİMLİK

is. Xidmətçilik.
XADİMƏ
XAH

Digər lüğətlərdə