XAHNƏXAHİ

[ fars. ] zərf İstər-istəməz, laqeydcəsinə.
Qoca it xahnəxahi çıxmışdı qapıya və xahnəxahi öz vəzifəsini ifa edirdi. C.Məmmədquluzadə.
Cəmilə xanım xahnəxahi çadrasını başına örtüb evdən çıxdı. E.Sultanov.
Züleyxa [Əsgərə ərə getməyə] xahnəxah razı oldu. C.Cabbarlı.

XAHNƏXAH
XAXAM

Digər lüğətlərdə