XALABACI

is. mus. Azərbaycan oyun havalarından birinin adı.
Bir qədər çalıboxuyandan sonra mütrüb kəmərçin [qadın tumanı] geyib, başına bir kəlağayı salıb xalabacı oynardı. H.Sarabski.

XALA-XALA
XALACAN

Digər lüğətlərdə