XANDAN GƏLMİŞ NÖKƏRƏM, DİNMƏ, DİŞLƏRİNİ TÖKƏRƏM

qabağımda bir adam dura bilməz; səlahiyyəti, gücü, imkanları çox olan, davranışında ölçüləri gözləməyən lovğa, təkəbbürlü və özbaşınalıq edən adamlar haqqında söylənilən ifadə; ~ Ağanəzərəm, belə gəzərəm.

XAN KEFİNDƏ DOLANMAQ
XANGƏLDİYƏ DÖNMƏK