XANTHIPPE

Xanthippe

n məc. deyingən / davakar / dalaşqan / cəncəl arvad

X-RAY
XANTHOUS