XAQANLIQ

is.
1. Hökmdarlıq, padşahlıq.
[Çopo:] Okabayın bu hərəkətini xaqanlıq eşqinə düşməsi ilə mərbut görürlər. Çəmənzəminli.

2. Xaqanın hökmü altında olan ölkə. Xəzər xaqanlığı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XAQANLIQ xaqanlıq bax padşahlıq
XAQAN
XAL

Digər lüğətlərdə