XAQAN

is. tar. Qədim türk və monqol hökmdarlarına verilən ad, titul. Xəzər xaqanı.
[Cəllad:] Xaqan, ulu xaqan! Əfv et onu, ver qətlimə fərman! H.Cavid.

// köhn. Padşah, hökmdar, sultan.
Xaqanlar başına şeşpər çaldıran; Qulac qollar buran qoç Koroğludur. Koroğlu”.
Neçə firon, neçə xaqan ölüb getdi bu dünyadan. O.Sarıvəlli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XAQAN xaqan bax padşah

Etimologiya

  • XAQAN Mətinin (Metenin) atası Tuman hakimiyyətdə (e.ə. 220-209) olarkən tanhu sözü titul bildirib. Tanhu (“ululuq”, “ucalıq” deməkdir) sonradan yabqu, o isə
XAKİ
XAQANLIQ

Digər lüğətlərdə