XATİRİNDƏ QALMAQ

unutmamaq; ~ yadda qalmaq.

XATİRƏDƏN SİLİNMƏK
XATİRİNDƏN ÇIXMAQ