XEYİRXAHCASINA

zərf Xeyirxahlıqla, xeyirxah adama yaraşan bir tərzdə. Xeyirxahcasına kömək. Xeyirxahcasına münasibət.
XEYİRXAH
XEYİRXAHLIQ

Digər lüğətlərdə