XEYMƏGAH

is. [ ər. xeymə və fars. …gah] Xeymələr (çadırlar) qurulmuş yer, düşərgə.
İslam tarixinə daxil olmuş o qara xeyməgah artıq il yarım idi ki, nəhəng bir qara quş kimi mənzil-mənzil qonaraq Məğribdən-Məşriqə doğru hərəkət edirdi… Ə.Məmmədxanlı.

XEYMƏ
XEYR

Digər lüğətlərdə