XEYR

əd. [ ər. ] Bir şeylə razı olmadıqda və ya verilən suala mənfi cavab üçün işlənir. Suallarla razısan? – Xeyr. Gəzmək istəyirsən? – Xeyr. Gələcəksənmi? – Xeyr.
– Eldarı hələ unutmamışsınızmı? – Xeyr, unutmamışam. S.Hüseyn.
[Vaqif:] Xeyr, yanıldınız, ona dil verən; Gözilə dünyada alovlar görən; Kəndistan yeridir, bəli, kəndistan! S.Vurğun.

// Ümumiyyətlə, etiraz, narazılıq bildirir (bəzən təkrar şəklində).
Xeyr, xeyr, – deyə qışqırdı. Xeyr, xeyr, razı deyiləm.
[Hacı Baxşəli:] Xeyr, Hacı Həsən ağa, qoy şeyx cənabları bizdə qonaq olsun. C.Məmmədquluzadə.
[Sultan:] Xeyr, şəxs ola bilər ki, çox elm oxumuş olsun və tərbiyəsi az olsun. N.Nərimanov.

// İnkar mənasında işlənir. – Xeyr, gözəl deyil, çirkindir. Xeyr, çox uşaqdır hələ. – [Həsən bəy:] Cavanlığı? Xeyr, Məşədi İbad qocadır.
Bəs nəyi? …Məşədi İbadın pulu, malı, dövləti? Ü.Hacıbəyov.
Ondan uzaqlarda bir səyyarə var; Xeyr, səyyarə yox, bir təyyarə var. M.Rahim.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XEYR XEYR (inkarlıq bildirir) Xeyr, o yanılmamışdı (B.Bayramov); YOX (dan.) [Rüstəm:] Yox, Qəzənfər Ələkbərovun övladlarıyıq (Anar)
  • XEYR yox

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • XEYR XEYR – BƏLİ Xeyr, inanın ki, qabaqlar mən heç yerdə sizə rast gəlməmişəm (C.Əmirov); Mən ölüm, Baloğlan, belədir, ya qeyri belədir? Bəli, bəli (C
XEYMƏGAH
XEYRAT

Digər lüğətlərdə