XONSALIQ

is. Xonsa olma, iki cinsin əlamətini daşıma.
XONSA
XOR₁

Digər lüğətlərdə