XORHAXOR

zərf Bərk xorultu səsi çıxararaq.
[Salman:] Qoy xorhaxor yatanlar sübh tezdən oyansınlar. S.Rəhimov.
[Canbalayev Bəyim xalaya:] Səni bu həyətə xorhaxor yatmaq üçünmü qoyublar? İ.Hüseynov.

XORÉYA
XORİ́ST

Digər lüğətlərdə