XORİ́ST

[ yun. ] Xorda oxuyan, xor artisti.
XORHAXOR
XORLAMA

Digər lüğətlərdə