XRİSTİANLAŞDIRILMA

Xristianlaşdırılmaq” dan f.is.
XRİSTİAN
XRİSTİANLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə