XRİSTİANLAŞDIRMA

Xristianlaşdırmaq” dan f.is.
XRİSTİANLAŞDIRILMIŞ
XRİSTİANLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə