XRONOSKÓP

[ yun. chronos – vaxt və skopeo – baxıram] Son dərəcə qısa (saniyənin mində birinə qədər) vaxtları ölçmək üçün elektrik saatı.
XRONOMETRAJLAMAQ
XU

Digər lüğətlərdə