XU

is. [ fars. ] klas. bax xoy.
Çox gözəlsən, amma xuyundur yaman; Baxmazsan üzümə mənim çox zaman. M.P.Vaqif.
Duzlu hekayətin, nəməki sözün; Pəsəndidə xülqü xuyun istərəm. Q.Zakir.

XRONOSKÓP
XUB

Digər lüğətlərdə