YAĞMUR

güclü yağış, yağıntı.
YAFƏT
YAĞUB

Digər lüğətlərdə