YAĞUB

ardınca, iz ilə gedən; dabanbasdı (qədim yəhudi "Yakov" adının ərəb forması).
YAĞMUR
YAĞUBALI