YADIRĞAMAQ

f. Uzun müddət bir şeyi görmədiyi, işlətmədiyi, onunla məşğul olmadığı üçün ona əli yatmamaq; yaddan çıxarmaq, unutmaq, yadlaşmaq.
İlyas çoxdan bəri süngü ilə əvəz etdiyi, bir az da yadırğadığı qələmi barmaqları arasında bərk sıxaraq, sərin şimal axşamının, başlanmaqda olan ağ gecənin alatoran işığında yazırdı. Mir Cəlal.
Nahaq yerə adam hərbi qulluqdanzaddan yadırğayır. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • YADIRĞAMAQ unutmaq — yadlaşmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • YADIRĞAMAQ YADIRĞAMAQ – ALIŞMAQ [Məcid kişi:] Quyu qazmağı yadırğamışam, bala... (İ.Məlikzadə); Əlini alnına dayadı və bir neçə saniyə dayanıb qaranlığa alışmaq

Etimologiya

  • YADIRĞAMAQ Dilimizdə omonim olan iki yad sözü var: “память” və “чужой”. Birinci söz (yaddaş) fars mənşəlidir, ikinci öz sözümüzdür və yadırğamaq kəlməsi onda düz
YADIRĞAMA
YADIRĞATMAQ

Digər lüğətlərdə